• Stress

 • Stress og Sexuallivet

  En større uvildig undersøgelse har påvist en sammenhæng imellem evnen til at kontrollere stress og dit sexliv, som hænger uløseligt sammen. Almindelig logik siger mig at der godt kan være noget om snakken, så lad mig prøve at redegøre for hvordan stress arbejder, og hvorfor et aktivt sexliv kan have positiv indflydelse på din følelse af stress.

  Stress og sex undersøgelsen

  Først dog lidt om undersøgelsen. I en periode på to uger bad man to hold testpersoner om henholdsvis at dyrke meget sex, og ikke dyrke sex (stakkels dem i gruppe 2) og efter de 2 uger målte man stressniveauet hos de to grupper.
  Resultatet var ret tydeligt da gruppen der havde dyrket sex, havde langt lavere stressniveau end den modsatte gruppe af folk der havde været afholdende i perioden.

  Ikke at det sikkert ændrer ret meget for dig hvis du er ramt af langvarig stress, for en af de ting stress er kendt for er at nedsætte lysten til sex betragteligt. Det sker formentlig fordi tankerne er så overbebyrdede i forvejen at det at dyrke sex ville kræve så meget ekstra at man bare ubevidst giver lidt op overfor emnet.

  Kroppen og stress

  Når du har stress, er din krop fyldt med stresshormoner såsom adrenalin, og kortisol. Kroppen overproducerer disse hormoner fordi meningen med stressfunktionen i vores krop er at vi skal kunne flygte eller kæmpe (være i alarmberedskab) og det hjælper disse hormoner os med. På længere sigt er det skadeligt for kroppen med disse alarmhormoner, da musklerne bliver spændt op, og holdt klare til at reagere hurtigt og effektivt, men det gør så også at det bliver svært at slappe af.

  Kroppen og sex

  Når du har sex, og specielt når du har fået en udløsning, producerer kroppen derimod nogle andre hormoner, nemlig endorfin og oxytocin. Disse hormoner er stresshormonernes modsætning, og designet til at give afslapning og velvære. Endorfin er kroppens belønningsmiddel, og skaber velværen og giver en dejlig ro og følelse af at have det godt. Oxytocin giver øget afslapning, en følelse af at være mere til stede nu og her, og dæmper generelt din mere aggressive side.

  Der er 2 ting der gør sig gældende her:
  1. Alene det faktum at du dyrker sex, opbruger en stor del af de aktuelle stresshormoner, og kan i sig selv hjælpe til at holde stress lidt nede. Så dyrk du endelig rigelig med sex, det er godt for rigtigt mange ting, og så længe du gør det med en der er villig og selv vil det, er sex kun en god ting, det giver afslapning og velvære, og som sagt modarbejder det stresshormonerne.

  2. Det at du får en udløsning eller orgasme giver dig en kraftig afspænding som ellers er en mangelvare hos en stressramt, så det er helt bestemt værd at stræbe efter en god hyrdetime hver dag om muligt. (Fremover kan det være at du kan bruge netop denne skrivelse til at overbevise din partner, men bare roligt, jeg kræver ikke procenter ☺ )

  Sex bekæmper altså de aggressive hormoner, og bibringer flere af de beroligende hormoner, så dyrk sex for at bekæmpe stress, det er efter alt at dømme sundt, og det skader bestemt ikke.

  Kan du lide det du læser, så giv en kommentar længere nede, fortæl andre om det ved at klikke her, eller benyt de sociale knapper over denne artikel!
 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion

 • Emner: Stress | No Comments »

  Kommentarer