close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Personlig Udvikling
 • Assertiv kommunikation

  Få større gennemslagskraft

  Det at lære at kommunikere assertivt, kan gøre dig bedre til at udtrykke din mening, og give dig større gennemslagskraft samt øge dine evner til at undgå unødige og besværlige konflikter.
  Konfliktløsning er en vigtig egenskab, men det er nu engang bedre at forebygge end at helbrede, og ved at lære at kommunikere assertivt bliver du bedre til at kommunikere med andre mennesker uden at skabe konflikter.

  Målet med assertionstræning

  At øve assertion og derigennem opøve evnen til assertiv kommunikation, er et middel til at få indsigt i kommunikative mønstre, sådan at du undervejs i din træning udvikler respekt for din egen, og andres meninger, og lærer at udtrykke denne respekt i din kommunikation uden at du går hen og bliver en dørmåtte.

  Du bliver undervejs på sådan et kursus udstyret med redskaber til at kommunikere dine behov og ønsker på en klar og tydelig måde, med respekt for andres meninger, og at kunne kommunikere assertivt øger også din evne til at sætte grænser over for andre mennesker, hvilket i det lange løb naturligvis skaber større respekt om din person.

  Kropssprog, manipulation og assertion

  Rigtigt mange mennesker søger med deres kommunikation at manipulere andre, og langt de fleste af dem, gør det endda ubevidst, fordi de via den reaktion de har oplevet fra deres omgivelser når de har prøvet at manipulere har oplevet at det virker, og deres underbevidsthed har taget den lærdom til sig.

  På et kursus i assertiv-kommunikation er der også mulighed for at du kommer til at lære om og træne dit kropssprog, som rent faktisk er 55% af al kommunikation. Det at du træner kropssporget, gør at du bliver kongruent i tale og handling, hvilket sagt på en anden måde betyder at det du siger og det du gør passer sammen, og derved vil den du taler med lettere forstå hvad du prøver at sige.

  Det er altså vigtigt ikke blot at lære at benytte assertionen i dit talesprog, men også at lære assertiv adfærd, og indføre det som en naturlig del af dit kropssprog.

  Assertiv kommunikation er klar tale

  Følelser og holdninger er en vigtigt del af kommunikation, og ved at være assertiv i din kommunikation bliver du bedre til netop at udtrykke dine egne følelser og holdninger, samt at respektere andres ditto.
  Når man kommunikerer med den respekt der er grundlaget for assertiv adfærd og tale, begynder man automatisk at være langt mere direkte, og ærlig i den måde man kommunikerer på, og da man ikke krænker andre mennesker undervejs, står man også langt bedre hvis man har brug for at løse en opstået konflikt.

  Ved at lære assertiv kommunikation, kan man opnå at blive bedre til at udtrykke sine følelser og holdninger, blive bedre til at samarbejde og løse konflikter, samt lære at kommunikere mere klart og direkte.

  Kommunikation i dagligdagen

  Det man lærer om at kommunikere assertivt kan man bruge i alle mulige dagligdags situationer, både på arbejdet, på studiet og i sociale sammenhænge.
  Du vil uden tvivl opleve et løft i din evne til at føre samtaler med andre, også de svære samtaler efterhånden som du integrerer assertiv kommunikation, og det bliver en naturlig måde for dig at kommunikere med andre mennesker.
  Efterhånden som assertiv adfærd og kommunikation trænes bliver det en naturlig del af din dagligdag og inden du får set dig om får du generelt mere respekt og folk lytter langt mere til dig når du taler.

  Mine egne erfaringer med assertiv kommunikation

  I mine små 15 år hvor jeg fungerede som fodbolddommer lærte jeg værdien af at være assertiv, på den hårde måde kan man sige. Jeg lærte at hvis ikke jeg sagde min mening, og benyttede mit kropssprog bevidst til at bakke mine kendelser op, var der mange fodboldspillere der konstant protesterede næsten uanset hvad jeg foretog mig. Men da jeg først havde integreret evnen til at være kongruent i tale og handling, ændrede det sig fuldkommen, og jeg blev en langt bedre fodbolddommer fordi alle kunne se at jeg troede 100% på alt hvad jeg foretog mig.

  Så hvis du ønsker at styrke din personlige gennemslagskraft er et kursus i kommunikation absolut noget du skal overveje, og efter selv at have trænet i at være assertiv kan jeg kun anbefale et sådant kursus.
  Det er også muligt at købe en bog om assertiv kommunikation, du kan finde bøger om at være assertiv her.

  Lær assertiv kommunikation, både for din egen, men også for dine omgivelsers skyld!


  Emner: SelvUdvikling | No Comments »

  Kommentarer