close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Personlig Udvikling
 • Prokrastination – At skubbe opgaverne foran sig

  Der er mange der ikke ved hvad det vil sige at prokrastinere, selvom langt de fleste af os, gør det dagligt. Prokrastination er den uvane at udsætte opgaver til sidste øjeblik, og hvis man ikke bevidst ændrer sine handlinger, ender det med at blive en livsstil der kan skabe nærmest uoverskuelige konsekvenser for både karriere og privatliv.

  Det kan give sig udtryk på mange måder i form af muligheder du ikke får udnyttet fordi du skubber dem foran dig, stress som følge af konstant nagende dårlig samvittighed over alt det man ikke når, frygt, skyld og usikkerhed samt dalende selvværd er blot nogle af de medfølgende risici/symptomer på at man prokrastinerer.

  At prokrastinere er i danmark bedre kendt som det at man foretager en overspringshandling, og i sin enkelthed går det ud på at man udsætter opgaver til allersidste øjeblik, for så at haste igennem dem man simpelthen ikke kan undgå, og fortsat skubber dem foran sig, som ikke absolut skal laves nu og her. Denne artikleserie vil søge at udforske hvorfor vi prokrastinerer, og søge at vise dig forskellige måder hvorpå du kan eliminere, eller i hvert fald minimere dets indflydelse på dit liv.

  Sæt ”vil/ønsker” i stedet for ”skal”

  Først og fremmest skal du forstå at når man tænker at man skal gøre noget, skaber man optimale betingelser for at ende i prokrastination. Når du siger til dig selv at du skal gøre noget, ligger der i netop den tankeform, at du er tvunget til at udføre den opgave der er tale om, og deraf følger en nok ubevidst men ikke mindre virkelig modvilje og trang til oprør. At udsætte en tvungen handling vil derfor være en naturlig forsvarshandling fra dit ubevidste sind.
  Hvis opgaven er tidsbestemt til at udføres inden et bestemt tidspunkt, vil du efterhånden som tidspunktet nærmer sig, opleve ubehaget forbundet med ikke at udføre handlingen, langsomt men sikkert blive større end ubehaget ved ikke at foretage dig noget. Og dermed bliver opgavens minimum som oftest løst i sidste øjeblik.

  Hvis du derimod indser at du ikke skal gøre noget som helst som du ikke har lyst til. Selvom konsekvenserne af ikke at gøre det kan være ret store, har du altid et valg. Der er ingen der tvinger dig til at færdiggøre dit bachelorprojekt eller hvad du nu roder med, og der er heller ikke nogen der tvinger dig til at stå op om morgenen på et bestemt tidspunkt. Men har du valgt en karriere, følger der jo altid opgaver med, nogle sjovere end andre.
  Det store forkromede trick er at forstå at når du har valgt en karriere, har du også selv valgt de opgaver der følger med, og at tænke på dem som noget du vælger, letter presset en hel del, frem for at se dem som ting du ”skal” have gjort.

  Du skal også huske at hvis du ikke er tilfreds med de resultater du har skabt i dit liv, står det dig til enhver tid frit for at vælge at gå i en anden retning, at vælge nye handlinger, vil altid lede til et andet resultat.
  Det er også vigtigt at forstå at ingen prokrastinerer på alle områder af deres liv, selvom mange godt kan føle sig så fanget i disse overspringshandlinger at de oplever at det gennemsyrer hele deres liv. Men selv dem der er hårdest ramt, har områder hvor de er dygtige til at handle. Måske du har en yndlingsserie på TV, som du stort set aldrig glemmer? Eller ham/hende der som det første går på facebook, eller læser de seneste indlæg i sit yndlingsforum hver eneste morgen? I de situationer er det altid dig selv der vælger hvad du gør, og det kan det også blive i resten af dit liv.
  Så i stedet for at prokrastinere eller udsætte den opgave du føler at du burde se at få gjort, så vælg i stedet at du enten har lyst til at udføre/skabe noget, eller vælg ikke at lave opgaven fordi du mener at den medfører for mange opgaver du ikke ønsker at påtage dig, simpelthen af de følgende 2 årsager.

  1. Hvis du vælger ikke at udføre opgaven, kan du mentalt slippe den, og det pres, samt den skyldfølelse du ubevidst lægger på dig selv fordi du bliver ved med at udsætte opgaven.
  2. Hvis du i stedet vælger at lave opgaven fordi du har lyst til det, er sandsynligheden for at du ender med at prokrastinere minimeret, simpelthen fordi du ikke længere ”skal”, men fordi du ”vil/ønsker” at gøre det.

  Denne artikel er ment som den første af en række artikler om at overvinde prokrastination, og blive mere produktiv med din tid. Læs videre om overspringshandlinger her


  Emner: SelvUdvikling | No Comments »

  Kommentarer