close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Adfærdsterapi

  Adfærdsterapi – Den hurtige…

  Selve begrebet og fænomenet adfærdsterapi dækker over flere forskellige måder at forstå og behandle mennesket og dets problemer. Disse metoder og måder har det til fælles, at de alle sammen arbejder med en indlæringsteoretisk måde at se og forstå de psykiske forhold på.

  Adfærdsterapi har eksisteret i mere eller mindre 40 år. I starten blev den oftest benyttet, når voksne mennesker skulle ”kureres” for angst, tvangsneuroser og et seksuelt afvigende tanke og handlemønster. Metoden blev også brugt hos børn, der var psykisk tilbagestående, eller led af andre alvorlige psykiske lidelser.

  I løbet af årene har den ”gamle” form for adfærdsterapi gået igennem en mindre forvandlingsproces. Den er blevet udvidet. Dette er sket via en større viden fra andre psykologiske retninger. Udvidelsen og den bredere forståelse har gjort, at adfærdsterapi i dag når ud til en meget større potentiel klientgruppe og metoderne er blevet flere, måske endda også bedre og mere dybdegående.

  Forskning og udførelse i praksis har gjort den psykologiske behandlingsmetode mere sikker.

  Den adfærdsterapeutiske tankegang

  Med adfærdsterapeutiske øjne betragtes ethvert menneske som et biologisk individ, der hele livet igennem konstant præges via flere forskellige udefrakommende kanaler.

  Adfærdsterapi arbejder altså ud fra to forskellige faktorer. Det biologiske udgangspunkt og udefrakommende påvirkning. Det er disse to faktorer, der ligger til grund for individets personlighed.

  Adfærdspsykologien/terapien arbejder ikke med det ubevidste, som visse andre psykologiske behandlingsformer.
  Adfærdspsykologien arbejder med det enkelte individs handlinger, ikke dets følelser.

  Stimulus og respons

  Vi mennesker har følelser, vigtige følelser. Adfærdspsykologerne benægter ikke individets følelser og/eller deres betydning for mennesket. Men indenfor den psykologiske retning mener man, at ens følelser ændrer sig hele livet igennem. Ændringerne sker ofte i forbindelse med personens ændrede adfærd.

  Denne tankegang skal forstås således, at menneskets adfærd, vores oplevelse af omverdenen og vores livsforløb primært er formet ud fra vores medførte gener/biologi og livet igennem bliver tilpasset af den påvirkning vi oplever fra vores omgivelser.
  Adfærdsterapi går altså ud på at forklare og sammenholde forholdet mellem stimulus (påvirkning) og respons (adfærd).

  Den påvirkning vi udsættes for i det daglige og den respons vi, som menneske, reagerer med, er altså de indlæringsprocesser, der bliver ved med at forme os til den person vi er. Hvilket betyder, at enhver adfærd er et resultat af omgivelserne/miljøets påvirkning og opdragelse.

  Personlig udvikling, kognitiv terapi, adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi – Kan være vejen frem for dig, der ønsker at arbejde mere med dig selv, dine handlinger, tanker og følelser. En kognitiv coach eller en adfærdspsykolog kan hjælpe dig til en større og bredere forståelse af dig selv og dit liv.


  Emner: Terapi | No Comments »

  Kommentarer