close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Narrativ Terapi

  Hvad er narrativ terapi?

  Narrativ terapi er en relativ ny psykologisk behandlingsform. Narrativ terapi har sine rødder tilbage til 1980’erne, hvor socialrådgiveren Michael White grundlagde denne psykologiske tankeform.

  Michael White og terapeuten David Epston havde igennem et par år samarbejdet – deres mål var at finde nye måder at arbejde med børn og børnenes familier på. Efter noget tid kom de frem til, at narrativ terapi var den behandlingsform, der gav de bedste resultater og som bedst beskrev den måde, de valgte at arbejde med børnene på.

  Men hvad er selve metaforen bag narrativ terapi – Vores fortællinger, vores ”narrativer”. Alt, vi beskriver baseres på vores sprog og de metaforer, der findes i vores sprog. Fejlagtigt tror de fleste, at dette er oprigtige beskrivelse af virkeligheden. Indenfor narrativ terapi arbejder man med historier og fortællinger, livshistorier og selvopfattelse. Kulturen og det individuelle menneskeliv er alt sammen organiseret og formet igennem fortællinger. Det er ikke de ydre fortællinger, der ifølge den narrative metafor, former menneskets liv og identitet – det er derimod det vi gør og de oplevelser vi får igennem livet, der bliver kædet sammen og til sammen giver en større mening. Det er denne mening, der er altafgørende for, hvordan vi opfatter og forstår os selv. Vores nutidige og fremtidige handlinger udspringer fra denne mening.

  Hvad er din ”foretrukken fortælling”?

  Narrativ terapi går primært ud på at ”tykne en foretrukken fortælling” – Men hvad er en foretrukken fortælling? Det kan f.eks. være det svar, klienten giver, når terapeuten spørger således ”Hvad er vigtigst for dig her i livet?”. Når mennesker søger psykologisk- og terapeutisk hjælp er det oftest fordi, de er rendt ind i et problem, der blokerer for deres dagligdag, lykke og selvværd. Men når der kan opstå et problem i livet, må der også være noget, der er virkelig vigtigt i livet, noget der viser vejen frem, vejen til lykke. Men denne/disse ting er endnu ikke blevet realiseret. Måske er de end ikke formuleret, formet og organiseret i en fortælling. En fortælling er lig med et narrativ.

  Disse ikke realiserede ”drømme” og planer skal struktureres i et narrativ – det er hovedformålet med narrativ terapi.

  Du er dig – Problemet er problemet!

  Indenfor narrativ terapi er det vigtigt at skelne mellem selve individet og dets personlighed og selve problemet. I narrativ terapi gør terapeuten plads til mennesket. Et menneske uden skyldfølelser, utilstrækkelighedsfølelser og andre lignede følelser. I narrativ terapi er problemet selve problemet, det er altså ikke personen selv, der er skyld i problemet.

  Problemer har en særdeles ”tryllebundne” effekt, forstået på den måde, at de virker undertrykkende på personen, der kæmper med dem. De er dér bare, og de kan være så urimelig svære at komme af med. De blokerer personens måde at leve på, dets ønsker og drømme for livet. Problemet har simpelthen fået sit eget liv, der trodsigt nok går imod det liv, personen brændende ønsker sig.

  Narrativ Terapi – Coaching – Positiv Psykologi

  Igennem narrativ coaching og samtaler lærer klienten at genforfatte sin egen identitet, sin egen fortælling. Klienten har pludselig et andet narrativ at fortælle om sig selv, end selve historien om problemet.

  Narrativ terapi er ikke, lige som gestaltterapi, oplevelsesorienteret, hvilket vil sige, at man indenfor narrativ terapi ikke anser dét at få afløb for sine følelser som værende det vigtigste element.

  Narrativ terapi og positiv psykologi kan være den rigtige vej for dig, der ønsker at fremme din personlige udvikling. Dig, der ønsker at fremme dine positive narrativer og drømme!


  Emner: Terapi | No Comments »

  Kommentarer