close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Kompetenceudvikling

  Hvad er kompetenceudvikling?

  Kompetenceudvikling handler om at finde de områder hvor du er god til dit fag (dine kompetencer) og udvikle dem, sådan at du bliver endnu bedre til det du gør, netop fordi du fokuserer på kompetenceudviklingen.
  Indenfor lederudvikling handler kompetenceudvikling både om at udvikle egne kompetencer, men i høj grad også om medarbejdernes kompetenceudvikling. Det kan handle om noget så simpelt som at give dine medarbejdere feedback på deres opgaveløsninger, og give dem gode råd til hvordan de kan løse den givne opgave bedre, og derved udvikle deres kompetencer yderligere.

  Jeg har hørt en definition af ordet kompetence der går noget i retning af ”Evnen til med den forhåndenværende viden og egne evner at selvstændigt kunne udføre givne opgaver ved hjælp af disse kompetencer.”
  Så kompetenceudvikling er selvsagt noget i retning af følgende ”At kunne udvikle nye evner, og færdigheder, og kunne udvikle og forfine de evner, færdigheder og holdninger man allerede har”

  Kurser i kompetenceudvikling

  Det har været traditionen og normen at man udviklede sine færdigheder på kompetenceudviklingskurser, selvom de nok ikke alle sammen hed sådan, men ethvert kursus hvor du udvikler dine evner og færdigheder må pr. definitionen foroven være et kursus i kompetenceudvikling.
  Enhver form for uddannelse eller oplæring er derfor at definere som kompetenceudvikling, og nu om dage kan man også tale om kompetenceudvikling når man snakker om andre ting såsom coaching på jobbet, reorganisering af arbejdsopgaver, teambuilding eller forskellige former for sparring, supervision og kollegial feedback.

  Hvem har brug for kompetenceudvikling

  Man kan vel sige at vi alle sammen har brug for løbende kompetenceudvikling, da de fleste mennesker forstår at man altid kan lære noget nyt, både indenfor sit fag, såvel som på alle andre stadier af livet.
  Selv verdens førende ekspert indenfor dit arbejdsområde, kan have brug for, og glæde af kompetenceudvikling, da andre formentlig også arbejder med samme område, og kompetenceudvikling også kan være inspiration udefra.

  Det er vigtigt at man ikke kun fokuserer på kompetenceudviklingen når man lige render ind i et interessant kursus eller på lignende vis, men i stedet skal udviklingne af egne og medarbejderes kompetencer hele tiden være for øje, og ethvert større eller mellemstort foretagende bør have en HR-afdeling der sørger for at have fingeren på pulsen indenfor mulighederne for kompetenceudvikling, af både ledere og medarbejdere.

  Systematisk kompetenceudvikling

  Hvis man ikke går til kompetenceudviklingen med en vis systematik, risikerer man at andre foretagender indenfor ens område overhaler en, og med bedre udviklede ledere og medarbejdere overtager større dele af markedet.
  Medarbejderudvikling handler om medarbejderudviklingssamtaler, de såkaldte MUS-samtaler, hvorunder man afklarer virksomhedens og medarbejderens forventninger til hinanden, samt planlægger den enkelte medarbejders udviklingsforløb, herunder hvilken form for kompetenceudvikling der vil være i begge parters interesse.

  Ved hjælp af en job relateret personlighedstest eller flere, kan man tilrettelægge et uddannelsesforløb med henblik på den optimale kompetenceudvikling for den enkelte, og dermed også for virksomheden som vil få mere ud af den enkelte medarbejder.


  Emner: Ledelse Business | No Comments »

  Kommentarer