close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Situationsbestemt Ledelse

  Situationsbestemt Ledelse – Teorien

  Situationsbestemt ledelse er en teori, der blev udviklet af de to amerikanske psykologer, Paul Hersey og Kenneth Blanchard. Situationsbestemt ledelse går ud på, at man som leder skal kunne motiverer og lede sine medarbejdere, så man får størst udbytte af deres kompetencer og engagement.
  Situationsbestemt ledelse giver en letforståelig og praktisk indfaldsvinkel til at motiverer og lede andre individer.

  Situationsbestemt ledelse er en teori, der er blevet brugt flittigt i mange forskellige sammenhænge, når der handler om ledertræning. Situationsbestemt ledelse er et uundværligt værktøj, når det kommer til ledelse og motivering, teorien har skabt succes hos et utal af virksomheder og organisationer i mere end tyve år – Og den er stadig lige så aktuel.

  Fire forskellige ledelsesstile

  Via situationsbestemt ledelse får både ledere og medarbejdere en bred forståelse for fire forskellige lederstile. Fælles for de fire lederstile er dog, at der tages hensyn til alle de mennesker, der skal ledes.

  Hvordan lederstilene skal anvendes, bestemmes ud fra medarbejdernes kompetencer, engagement og ressourcer og de situationer, som ledere og medarbejdere oplever til dagligt i deres arbejde.

  Situationsbestemt ledelse er et koncept, der er bygget på forholdet mellem:
  Instruerende adfærd: Mængden af kontrol og instruktion, lederen benytter sig af
  Støttende adfærd: Mængden af opmuntring og støtte, som lederen benytter sig af
  Udviklingsniveau: Hvilke kvalifikationer og engagement har den enkelte medarbejder – Her set i forhold til udførelsen af en bestemt stillede opgave.

  De fire lederstile, indenfor situationsbestemt ledelse, ser således ud:

  Stil 1: Instruerende: Her gives der store mængder af instruktion og små mængder af støtte, hvilket følges op af, at lederen giver specifikke instruktioner og derefter kontrollerer, at de følges.

  Stil 2: Trænende: Her gives der store mængder af instruktion og støtte. Lederen forklarer, hvordan og hvorledes og er også meget åben over for forslag fra medarbejderen, men er dog stadig den, der har ansvaret og styringen.

  Stil 3: Støttende: Her gives der store mængder af støtte og små mængder af instruktioner. Ved brug af denne lederstil, tager lederen og medarbejderen beslutningerne i fællesskab og lederen støtter undervejs medarbejderen.

  Stil 4: Delegerende: Her gives der små mængder af både instruktion og støtte, hvilket vil sige, at lederen overlader alt arbejdet og ansvaret til medarbejderen.

  Med situationsbestemt ledelse får du som leder en masse værktøjer, der gør det nemmere at lede og motiverer. Situationsbestemt ledelse bruges også ofte som et led indenfor lederudvikling og medarbejderudvikling.

  Situationsbestemt ledelse og konflikthåndtering gør din arbejdsplads til et bedre sted at være.


  Emner: Ledelse Business | No Comments »

  Kommentarer