close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Autoriseret Psykolog

  Hvad er en autoriseret psykolog?

  For at blive autoriseret psykolog skal man først have bestået en kandidateksamen i psykologi, og altså være cand. psych. der gives dig en form for dispensation til det man kalder en ligestillet eksamen, hvad det så end er. Derudover skal man have gennemgået en supplerende praktisk efteruddannelse af mindst 2 års varighed hvis retningslinier og indhold fastsættes af psykolognævnet.
  Først efter godkendt efteruddannelse kan man få autorisation som psykolog.

  Den supplerende uddannelse der kræves for at blive autoriseret psykolog, har udelukkende til formål at sikre klienterne en højt kvalificeret psykolog.
  Under uddannelsen kvalificeres den kommende autoriserede psykolog til at arbejde selvstændigt med både udredning af problemårsagen og nødvendig intervention. Den studerende trænes i at benytte deres teoretiske psykologi viden i praksis sådan at de er i stand til at begrunde deres psykologfaglige tiltag på baggrund af både metodiske og teoretiske overvejelser.

  En autoriseret psykolog kan udrede og intervenere

  Det betyder for dig at en autoriseret psykolog kan finde frem til relevante udredningsformer, tilrettelægge og gennemføre en praktisk udredning med både relevans og præcision.
  Det sikrer dig også at den autoriserede psykolog du vælger både kan vælge din udredning, gennemføre en relevant og fornuftig intervention, samt begrunde den både skriftligt og mundtligt.
  I løbet af sådan en efteruddannelse bliver den enkelte autoriserede psykolog yderligere bevidst om sine egne styrker, og eventuelle begrænsninger, alt sammen ting der skal ske for at du kan føle dig tryg i at vælge en autoriseret psykolog.

  Selve efteruddannelsen må ikke påbegyndes førend kandidaten har bestået sin kandidateksamen, og skal svare til mindst 2 års fuldtids uddannelse, hvilket vil sige minimum 30 timer om ugen i alt 2400 timers uddannelse.

  Hovedområderne for en autoriseret psykolog

  Indenfor psykologi er der to hovedområder, nemlig de tidligere nævnte udredning og intervention, og kandidaten skal have beskæftiget sig med begge dele. En del af interventionen skal have været direkte, men en del af den kan have været indirekte i form af supervision.
  Der er også krav om at en autoriseret psykolog skal have arbejdet en del med enkeltpersoner, og mindst en af enten grupper eller organisationer.

  Supervision er et krav for autorisation som psykolog

  Derudover skal en kommende autoriseret psykolog have modtaget egen supervision med både udredning og intervention som fokusområde.
  Formålet med supervisionen er at psykologen skal videreudvikle sine færdigheder indenfor tilrettelæggelse og gennemførelse af både udredninger og interventioner.
  Supervisionen skal omfatte mindst 160 timer, hvoraf minimum 40 timer skal være henholdsvis individuel og gruppe supervision.
  Det er også et krav at minimum 40 af de 160 timers supervision skal være foretaget af en man ikke arbejder sammen med i det daglige.


  Emner: Psykologi | No Comments »

  Kommentarer