close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Personlig Udvikling
 • Bliv disciplineret og skab bedre resultater

  Selvdisciplin er evnen til at gennemføre de ting du sætter dig for uafhængigt af din sindstilstand på det aktuelle tidspunkt.

  Prøv at tænke på hvordan dit liv ville se ud i dag, hvis du havde evnen til at sige til dig selv ”Tab 20 kilo” og forestil dig så at du samtidig var besiddelse af sådan en selv-disciplin at du ville vide at når først du havde sat målet, var der nærmest statsgaranti for at det blev gennemført. Hvis du ikke er i besiddelse af en stærk selvdisciplin, er sådanne udtalelser, bare uopnåelige drømme.

  Uden disciplin er udtalelser som ovennævnte ikke meget mere end intentioner. Men med tilstrækkelig selvdisciplin, er sagen allerede afgjort inden den er påbegyndt. Det fantastiske ved en veludviklet  personlig disciplin, er at når man først har rendyrket den. Betyder det at tage en bevidst beslutning om at udrette noget, stort set at resultatet er garanteret på forhånd.

  Hvis man tænker over værdien af at være så disciplineret, så er det jo nærmest ufatteligt hvordan man kan forandre sit liv, hvis man udvikler stærk disciplin. Det er det perfekte værktøj til at accelerere din personlige udvikling i lige præcist den retning du måtte ønske. Personer med meget høj personlig disciplin, er at sammenligne med en stålvilje. Med en stålvilje kan man udrette utrolige gerninger, kun tiden er en hindring. Og den form for disciplin af selvet, kan overvinde en lang række af problematiske situationer i dit liv. Overspringshandlinger, vægtproblemer eller afhængighed kan udryddes hvis ens selvdisciplin er stærk nok.

  Personlig udvikling er vigtigt og uundgåeligt

  Hvad enten det er positiv eller negativ udvikling du har i øjeblikket, så gennemgår vi altid en eller anden form for personlig udvikling, og hvis vi bevidst sætter vores energi ind på det, kan vi accelerere denne udvikling, og lede den i en bestemt retning. Til dette formål er selvdisciplin en formidabel sparringspartner.

  Hvis du kombinerer selvdisciplin med målsætning og passion omkring din udvikling, er du rigtigt godt hjulpet, og læg lidt fornuftig planlægning af din udvikling, vil du nærmest have skabt din egen virtuelle GPS der kan lede dig sikkert i mål.

  Hvordan Opbygger Man en jern disciplin

  Jeg vil bede dig tænke på det at være disciplineret som en mental muskel. Ligesom de fysiske muskler i din krop, udvikler man den ved træning. Og jo mere man træner den jo stærkere bliver den, såvel som jo mindre man træner den, jo svagere bliver den.

  Vi er ikke alle lige stærke, og på samme måde er vi heller ikke alle i besiddelse af den samme mængde selvdisciplin. Alle har selvdisciplin – hvis du eksempelvis kan vælge at holde vejret i 10 sekunder, har du lige udvist selvdisciplin. Det er dog ikke alle der har udviklet denne evne lige meget, men den gode nyhed er at alle har muligheden for at udvikle større og stærkere selvdisciplin hvis de ønsker det. Det eneste der kræves er det samme som muskeltræning, hvis du vil have stærkere muskler, skal du arbejde med dine muskler, det er det samme der gør sig gældende med selvdisciplin og andre personlige egenskaber, hvis du ønsker dem stærkere. Må du bevidst arbejde med at udvikle dem, og derved accelerere din personlige udvikling.

  Hvis du vil udvikle dine muskler, skal du træne med vægte der er tunge, men ikke så tunge at du ikke kan løfte dem. Det er nøjagtigt det samme med selvdisciplinen, for at udvikle den, skal du presse den til at yde lidt mere hele tiden. Altså hvis du muskeltrænede ville du bruge en vægtgrænse hvor du med besvær kunne løfte vægten måske 5 gange, du ville knokle til du var helt færdig, og så ville du hvile så dine muskler kunne få lov til at vokse.

  På samme måde udvikler du selvdisciplin, du udfordrer dig selv til grænsen for din formåen uden dog at gå over grænsen. Altså du skal ikke forsøge at presse så hårdt at der er risiko for at du fejler, det vil være en negativ oplevelse og virke demotiverende. Du skal presse dig selv til et niveau at det vil være en anstrengelse at gennemføre det, men indenfor et niveau så du kan gennemføre det og skabe en succes oplevelse for dig selv, samtidigt med at du presser din selvdisciplin.

  Når du har vist dig selv at du magter opgaven, er det vigtigt at du hviler en smule, og absorberer oplevelsen i et par dages tid, hvorefter du øger sværhedsgraden og skaber positiv udvikling. Der er jo ikke megen mening i at finde en ny opgave på samme niveau, det øger ikke dine evner.

  De fleste mennesker har ret svage muskler, i forhold til hvor stærke de kunne blive med regelmæssig træning. Det samme gælder for selvdisciplinen, de fleste har meget lille selvdisciplin i forhold til deres potentiale.

  Det er vigtigt at være opmærksom på at det er en rigtigt dårlig ide at presse dig selv for meget imens du prøver at opbygge selvdisciplin. Mange prøver at udvikle disciplinen ved at sætte indtil flere mål op for sig selv, i sikker forventning om at de som det selvfølgeligste i verden gennemfører dem alle næste dag. Det er den næsten helt sikre vej til fiasko, og du vil udelukkende opleve at den fremgangsmåde kun bidrager til at gøre det sværere. Det svarer til at jeg gik ned i det nærmeste træningscenter og forventede at jeg uden forudgående træning ville være i stand til at bænkpresse flere hundrede kilo.

  Det er kun naturligt for enhver at have grænser for hvad man kan klare af udfordringer, og det er ligeledes indlysende at dine tidligere erfaringer afgør hvor stor en opgave du kan løfte på det pågældende tidspunkt. Og tænker man bare lidt over det, så er det logik for burhøns at jo mere man øver på et givent område, jo bedre bliver man indenfor det pågældende område.

  Hvis du arbejder med et hvilket som helst område, vil du opleve at ting du i starten havde store besværligheder med uundgåeligt vil være endog meget nemme at løse efter års øvelse. På samme måde er det muligt at udvikle selvdisciplin, uanset hvor meget eller hvor lidt selvdisciplin du har på nuværende tidspunkt.

  Lad være med at sammenligne dig selv og dine resultater, med andre og deres resultater. Det gir ikke mening at sammenligne med andre, i stedet skal du sammenligne med dig selv. Så vil du opleve at efterhånden som du arbejder med dig selv, vil du med tiden blive bedre og bedre til at disciplinere dig selv.

  Lad os tage et eksempel på fremgangsmåden:

  Lad os sige at du ønsker at blive i stand til at gennemføre et maratonløb som er 42 km og 195 meter, og før du starter har du aldrig trænet løb før. Hvis du starter med at forsøge at løbe 10 kilometer den første dag, ville du med sikkerhed ødelægge det for dig selv. Men hvis du i stedet starter med at lægge en plan, og vælger at løbe 4 gange om ugen, er det vigtigt for din udsigt til succesfuldt at gennemføre og nå dit mål, at du starter på et niveau hvor du er sikker på at du kan gennemføre.

  Derfor bør du starte med måske at løbe en kilometer i den første uges tid, derefter kan du langsomt men sikkert øge længden af din løbetur, på et niveau hvor du hele tiden presser dig selv lidt.

  Dog bør du hele tiden være opmærksom på ikke at presse citronen så meget at du ikke gennemfører. Det afgørende er at du ikke presser mere end at du er i stand til at gennemføre, på den måde bliver du hele tiden stærkere, og dit endelige resultat er stort set garanteret. Selvfølgelig indenfor dine fysiske grænsers formåen.

  Med denne og efterfølgende artikler vil jeg søge at gå dybere i min udforskning af selvdisciplinens svære kunst. Derved håber jeg at hjælpe både mig selv og dig der læser det med at udvikle selvdisciplin og bedre resultater på de områder vi hver især ønsker.


  Emner: SelvUdvikling | No Comments »

  Kommentarer