close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Personlig Udvikling
 • Reaktioner – Og Hvordan De Virker

  Alle dine reaktioner, både dem du har på denne artikel, dem du har på andre ting der sker i dit liv, og hvordan du reagerer i fremtidige situationer, er alle baseret på netop din livssituation, dine omstændigheder og dit livsforløb.

  Vi baserer vores reaktioner på de erfaringer vi hver især har, og når man taler om en normal reaktion, taler man mere om hvad de fleste gør, end om hvad du gør, vi er alle individuelle, og har alle vores egne personlige erfaringer.

  For de mennesker der har haft en harmonisk opvækst især, (det er i barn- og ungdommen at vores holdninger og vores livssyn grundlægges) vil deres reaktioner, og forståelse af omverdenen støtte dem til som oftest at udvikle større selvværd, øget selvtillid, og derved bidrage til deres lykke generelt. Men er du som vi er flest, vil man som oftest opleve konstant at rende ind i sammenlignelige problemer, og føle at man uden at ønske det, ofte begår den samme fejl gang på gang. Det er i den slags situationer at mange begynder at skue indad og søge at finde løsningerne hos sig selv.

  Indenfor NLP plejer dette fænomen at blive omtalt som dit filter. Det forklares nok bedst ved at prøve at beskrive hvordan situationer i dit farver/former dine fremtidige oplevelser indenfor samme kategori. Når nogen siger noget til dig, vil du automatisk, og helt uden at overveje det nærmere, sammenholde det sagte med dine tidligere oplevelser, eller din nuværende viden indenfor det pågældende område.

  Ok, Her er et Par Eksempler

  Hmmm… jeg tror at jeg vil prøve med et af mine yndlingseksempler: Hvis du sad i skolen, i 3.klasse og skulle lære grundlæggende geometri, kunne scenariet evt. forløbe på en af disse 2 måder.

  Din lærer tegner en firkant på tavlen, og kalder denne form for en firkant. Da du tidligere har referencer til både formen og ordet fra den viden du har fået hjemme, mens du legede med klodser, ville du blot acceptere denne nye oplysning uden videre. Men… hvis du hjemmefra som helt lille, hver gang denne form blev omtalt havde fået fortalt af dine forældre at det var en cirkel, ville du først afvise lærerens forklaring. Og medmindre læreren kan fremkomme med en forklaring du kan sætte sammen til en logisk løsning, vil du holde fast i din hidtidige viden som var det dagens sidste skolemælk.

  Hvis man i stedet forestillede sig at din lærers forklaring lød noget i retning af at han sikrede sig at du vidste hvad kanten af dit bord var, og at du kunne tælle rimeligt, så kunne han sige at grunden til at det hedder en firkant, er de 4 ”kanter” som den består af, og de oplysninger ville højest sandsynligt sammen med en illustration af den cirkulære form gøre at du blev nødt til at skifte din mening, fordi den nye viden underminerede dine forældres fejlagtige forklaring. Nogen kalder det en aha-oplevelse, sådan at forstå at man lærer fordi man selv kan se at ens tidligere viden ikke kan være rigtig i forhold til resten af ens viden, og ahaaaaaaaa… tænker man, det må jo hænge anderledes sammen, og man ændrer så sin overbevisning.

  Hvis man på den anden side igennem sine første år, har oplevet at man var uheldig, bliver det svært at ændre ens indre overbevisning til det modsatte, og derfor vil man stort set ikke bemærke sine succeser, men i stedet svælge i alle de gange hvor man er uheldig.

  Det er vigtigt at forstå at din verden hænger sammen på den måde, men der er intet der er endeligt, og den gode nyhed er at du kan arbejde med dig selv, og ændre dine overbevisninger, og dermed det filter du ser verden igennem.

  Menneskets sind er opbygget på en meget smart måde, idet man kan sige at dit sind er delt i 2. Det bevidste sind, og det ubevidste sind. Dit bevidste sind er den del af dig der tænker ting igennem, og når frem til en beslutning baseret på dit filter, og de gældende omstændigheder. Hvorimod dit ubevidste sind er udelukkende reaktionsbaseret, vanebaseret og reagerer på næsten identisk vis i identiske situationer. Dit ubevidste sind, er der hvor vaner eksempelvis har deres sæde, og det er derfor at det kan være svært at holde op med at ryge eller ide negle udelukkende fordi man ønsker det.

  Undersøgelser har vist at gennemsnitsmennesket lærer nye vaner, ved at erstatte den gamle vane, med den ønskede reaktion/handling, og gentage det i ca. 30 dage i træk, hvorefter den nye vane vil overtage den gamle. Det kan dog også ske som tidligere beskrevet i form af en aha reaktion.

  Tag eksempelvis storrygeren, der får besked om at hans lunger er smadrede, og at hvis han ikke stopper med at ryge straks vil han hurtigt dø. Han vil som oftest bevidst beslutte at stoppe, men kun hvis han er blevet stærkt påvirket såsom ved en aha-oplevelse, vil han stoppe øjeblikkeligt og uden problemer, hvis ikke, kan han forvente en hård indre kamp imod sit eget ubevidste sind.

  Bevidste og ubevidste sind vil blive beskrevet nærmere her på sitet på et senere tidspunkt, i mellemtiden kan du evt læse mere på min hypnose side.


  Emner: SelvUdvikling | No Comments »

  Kommentarer