close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Stress
 • Stress – Og Din Krops Reaktioner

  Stress og Sexuallivet

  En større uvildig undersøgelse har påvist en sammenhæng imellem evnen til at kontrollere stress og dit sexliv, som hænger uløseligt sammen. Almindelig logik siger mig at der godt kan være noget om snakken, så lad mig prøve at redegøre for hvordan stress arbejder, og hvorfor et aktivt sexliv kan have positiv indflydelse på din følelse af stress.

  Stress og sex undersøgelsen

  Først dog lidt om undersøgelsen. I en periode på to uger bad man to hold testpersoner om henholdsvis at dyrke meget sex, og ikke dyrke sex (stakkels dem i gruppe 2) og efter de 2 uger målte man stressniveauet hos de to grupper.
  Resultatet var ret tydeligt da gruppen der havde dyrket sex, havde langt lavere stressniveau end den modsatte gruppe af folk der havde været afholdende i perioden.

  Ikke at det sikkert ændrer ret meget for dig hvis du er ramt af langvarig stress, for en af de ting stress er kendt for er at nedsætte lysten til sex betragteligt. Det sker formentlig fordi tankerne er så overbebyrdede i forvejen at det at dyrke sex ville kræve så meget ekstra at man bare ubevidst giver lidt op overfor emnet.

  Kroppen og stress

  Når du har stress, er din krop fyldt med stresshormoner såsom adrenalin, og kortisol. Kroppen overproducerer disse hormoner fordi meningen med stressfunktionen i vores krop er at vi skal kunne flygte eller kæmpe (være i alarmberedskab) og det hjælper disse hormoner os med. På længere sigt er det skadeligt for kroppen med disse alarmhormoner, da musklerne bliver spændt op, og holdt klare til at reagere hurtigt og effektivt, men det gør så også at det bliver svært at slappe af.

  Kroppen og sex

  Når du har sex, og specielt når du har fået en udløsning, producerer kroppen derimod nogle andre hormoner, nemlig endorfin og oxytocin. Disse hormoner er stresshormonernes modsætning, og designet til at give afslapning og velvære. Endorfin er kroppens belønningsmiddel, og skaber velværen og giver en dejlig ro og følelse af at have det godt. Oxytocin giver øget afslapning, en følelse af at være mere til stede nu og her, og dæmper generelt din mere aggressive side.

  Der er 2 ting der gør sig gældende her:
  1. Alene det faktum at du dyrker sex, opbruger en stor del af de aktuelle stresshormoner, og kan i sig selv hjælpe til at holde stress lidt nede. Så dyrk du endelig rigelig med sex, det er godt for rigtigt mange ting, og så længe du gør det med en der er villig og selv vil det, er sex kun en god ting, det giver afslapning og velvære, og som sagt modarbejder det stresshormonerne.

  2. Det at du får en udløsning eller orgasme giver dig en kraftig afspænding som ellers er en mangelvare hos en stressramt, så det er helt bestemt værd at stræbe efter en god hyrdetime hver dag om muligt. (Fremover kan det være at du kan bruge netop denne skrivelse til at overbevise din partner, men bare roligt, jeg kræver ikke procenter ☺ )

  Sex bekæmper altså de aggressive hormoner, og bibringer flere af de beroligende hormoner, så dyrk sex for at bekæmpe stress, det er efter alt at dømme sundt, og det skader bestemt ikke.

  Vi har alle sammen lært, og er blevet tudet ørerne fulde med at stress er farligt. Men det er ikke hele sandheden, stress i rimelige mængder er en vigtig del af et velfungerende menneske.

  Stress kan være både godt og dårligt

  I fortiden var stress simpelthen en nødvendighed i forhold til at overleve. Det var eksempelvis vigtigt at kunne blive stresset når et vildt dyr truede vores eksistens, på det tidspunkt og i sådanne situationer er stress ikke bare gavnligt, men en nødvendighed.
  Det er også det man i moderne tale kalder kroppens “fight or flight” reaktion, og i urtiden var det en yderst nyttig egenskab, som dog er knapt så brugbar i nutiden.

  Det er dig vigtigt at pointere at der også findes en positiv side af stress, og at positiv stress eksempelvis er det der får os til at toppræstere når det er nødvendigt.

  Stress er kroppens alarmberedskab

  I en truende situation, eller alle situationer hvor sindet fornemmer fare, vil din krop reagere med skærpelse af dit syn og din hørelse, der løber adrenalin igennem kroppen, således at dine muskler er parate til at reagere på et øjeblik, hvad enten det handler om flugt eller kamp.

  På den tid var et fuldt fysisk alarmberedskab en nødvendighed for overlevelse, og vores sind/kroppes primitive reaktionsmønstre er den dag i dag stort set uændrede. Derfor reagerer kroppen på alle situationer der opfattes som potentielt farlige.

  Selv situationer der ikke er farlige, men hvor du fantaserer dig til faren, vil kroppen reagere på. Så når du bliver sur over en dum chef, og begynder at frygte fyring, vil din krop starte stress reaktionerne, og du kan i sidste ende sidde tilbage i en verden hvor du er konstant stresset af den ene situation der stresser dig efter den anden. I det lange løb er det udmarvende konstant at være stresset, og det er her at stress går hen og bliver farligt for helbredet.

  For meget adrenalin kan blive et fysisk problem og nedbryde din krop over tid, så vær opmærksom på om du stresser lidt for meget så du ikke bliver syg uden egentlig grunde.
  Du bør derfor sætte dig ind i, og være opmærksom på om der er er symptomer på stress i din hverdag og dit liv sådan at du ikke risikerer de grimme følgevirkninger af stress symptomerne.

  Er du konstant stresset?

  Hvis du mere eller mindre konstant går rundt og er stresset, er det kun et spørgsmål om tid førend du brænder ud. Det er derfor ekstra vigtigt at sørge for at sætte tid af til afslapning hvis du eksempelvis har et stressende job. Længerevarende stress kan også udløse latente sygdomme i kroppen, såsom hvis du er arveligt disponeret for angst grundet din opvækst, vil langvarige stresspåvirkninger øge risikoen for angstanfald.

  Du vil også kunne opleve at meget stress nedsætter andre funktioner i kroppen. Når stressen øger visse kropslige funktioner, sker der samtidigt det at andre dele af din krops funktioner sættes mere eller mindre i bero. Kroppen allokerer f. eks mindre ressourcer til fordøjelsen og tarmsystemet, og du kan eksempelvis ende med forstoppelse i større eller mindre grad.

  Alle disse ekstraordinære situationer belaster dit system, så så vidt det er dig muligt vil jeg råde dig til at finde tid til afslappende aktiviteter såsom lange gåture i naturen, meditation eller blot visualisering. Sørg for at finde øjeblikke hvor du kan forkæle dig selv, det er et af de vigtigste midler imod stress.

  Sænk din stress risiko med hypnose

  Jeg ved godt at det liv vi lever nu til dags er fortravlet med børn, familie og arbejde at jonglere på en gang, men du bør gøre stress reduktion til en prioritet, og jeg kan passende anbefale dig at købe en hypnose mp3 behandling der vil sænke dn følelse af stress og øge dit velvære i hverdagen.

  Nyd livet med alt hvad det indebærer af sex og livsglæde, det hjælper til at reducere den negative side af stress.

 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion


 • Emner: Stress | No Comments »

  Kommentarer