close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
  • Personlig Udvikling
  • Spiritualitet – Et åndeligt og flyvende begreb

    Hvad er spiritualitet

    Spiritualitet kan siges at være et synonym til ordet og begrebet ”åndelighed”. Det kan være svært at finde en præcis definition på ordet spiritualitet, fordi det indeholder så utrolig meget, men man kan måske definere ordet/begrebet på den måde, at det betyder, at man forholder sig nærværende til livets eksistentielle vilkår. Selve ordet, spiritualitet, kommer af det latinske ord spiritus, hvilket betyder livsånde.

    Spiritualitet betyder også, at man som mennesker forholder sig til alt det, der er større end blot mennesket.
    Men hvad er dette ”større” for noget – Det er meget varierende fra person til person, hvad dette er og hvilken betydning det har for vores liv. For nogle er det troen på en eller anden form for gud, for andre er hendler det om troen på nogle naturromantiske begreber og hos andre igen er der noget psykologisk.

    Dem, der ser spiritualiteten som noget psykologisk, ser den som en helt naturlig forlængelse af bevidstheden, der bevæger sig ind i det ubevidste – Man forholder sig til, der ligger hinsides ”mig selv”.

    Spiritualitet og personlig udvikling
    Flere, der interesserer sig for spiritualitet benytter det også som et værktøj til personlig udvikling. Spiritualitet og terapi kan bibringe en følelse af forøget livskvalitet. Det vil give dig et liv, der føles meningsfyldt og det vækker lysten til at tage ansvar for ens eget liv. Denne form for spiritualitet indebærer, at individet overvejer sit eget livs værdigrundlag.

    Empati, socialt engagement og næstekærlighed er vigtigere end de mange materielle goder, der findes. Spiritualitet og personlig udvikling herigennem er karakteriseret ved, at man udvikler en etisk standard, masser af menneskelig integritet og en masse overskud, når det kommer til ens medmennesker.

    Spirituelle mennesker og deres livsvigtige opgave

    Spiritualitet er nok noget af det mest personlige, der findes, hvilket gør det svært at komme med en præcis definition på ordet. Der er dog foretaget en del undersøgelser af spirituelle mennesker, f.eks. helgener, oplyste og selvrealiserende mennesker.
    Disse undersøgelser viser, at disse spirituelle mennesker har et overraskende ensartet forhold til livet. Via deres spirituelle kontakt har de fået følelsen af en vigtig livsopgave, hvor de materielle værdier er af laveste værdi.

    Hvordan oplever du spiritualitet?

    Mange mennesker, der lever et spirituelt liv, opnår spiritualiteten igennem meditation og fred, men det er ikke nemt at give den konkrete opskrift på, hvordan du kan opleve et liv fyldt med spiritualitet – Man er nødt til at føle sig frem til, hvad der føles bedst og man kan eventuelt alliere sig med et andet individ, der allerede lever et liv, hvor spiritualitet og menneskelig næstekærlighed er uundværligt.

    Jeg kan også foreslå at du mediterer og opnår indre ro og mindfulness, samtidigt med at du søger at udvikle din næstekærlighed, som er en stor faktor i tidligere omtalte spirituelle personers liv og hverdag.

    Mediter på spiritualitet – Og  oplev det, der er ”større” end dig selv.


    Emner: SelvUdvikling | No Comments »

    Kommentarer