close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Stress
 • Stress Terapi

  Stress terapi – hvad er stress?

  Stress er helt naturligt og alle kan rammes af det. Der findes flere forskellige grader af stress og det er bestemt ikke altid, at stress er skadeligt – Stress kan faktisk være sundt.

  Hvorvidt stress er skadeligt kommer selvfølgelig an på, hvilken grad af stress du lider af. I daglig tale bruges der to betegnelser for stress – Her og nu stress og langvarig stress.

  Her og nu stress er helt almindeligt og forekommer meget tit. Denne form for stress mærkes, når vi yder noget ekstra i en givent situation, situationen kan være en smule presset. Følelsen af stress kommer lynhurtigt efter, at vi har oplevet årsagen til her og nu stressen.

  Stress går ind og påvirker både din psyke og krop, således at de fungerer anderledes, end når du ikke er stresset. Man kan være alt fra lidt stresset til meget stresset – Graden af stressniveauet afhænger meget af, hvilken årsag der ligger til grund for stressaktiveringen. En lille snært af stress oplever man typisk, når man er spændt på noget og nervøs, hvorimod trusler, angst og andre meget pludselig hændelser kan medføre et højt stressniveau.

  Her og nu stress er som udgangspunkt ikke skadeligt for dig og stress terapi er derfor ikke nødvendigt.

  Hvornår er det nødvendigt med terapi?

  Det er helt normalt, at stress varer i nogle timer, i nogle tilfælde kan det vare et par dage. Men vi lever i en verden, hvor der konstant stilles forventninger til os og, hvor ambitionerne bestemt ikke er små – Vi vil for alt i verden gerne leve op til disse høje forventninger og vores egne ambitioner, men en alt for stresset hverdag kan have konsekvenser i form af langvarig stress, der på længere sigt kan kræve behandling evt. i form af stress terapi og eller hjælp fra en stresscoach.

  Et alt for højt aktiveringsniveau og ingen, eller alt for lidt pauser resulterer tit i stress. Hvorvidt denne daglige stress går hen og bliver langvarig og behovet for stress terapi indtræffer, kommer meget an på, hvordan du griber din stress an. Opfatter du dit forhøjede stressniveau som noget positivt vælger du også at ignorere den og dens fatale konsekvenser. Vælger du derimod at se dit høje stressniveau som noget negativt, har du også bedre chancer for at opdage stressen i tide, så du kan få den rette behandling, f.eks. i form af stress terapi.

  Stressede personer, der så at sige vælger at ignorere stressen er i farezonen for at udvikle langvarig stress. Har du først udviklet denne form for stress er det ikke sikkert, at stress terapi er behandling nok. Du må sygemelde dig fra jobbet og kan ikke længere tage vare på dig selv og dine nærmeste!

  Har du på fornemmelsen, at dit stressniveau er for højt? Kontakt din læge eller opsøg en stress terapeut, det kan hjælpe dig videre. Husk på, det er ikke en skam at være stresset, men det er en skam ikke at gøre noget ved det!

 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion


 • Emner: Stress | No Comments »

  Kommentarer