close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Psykisk Arbejdsmiljø

  Psykisk arbejdsmiljø – Begrebet

  Selve begrebet psykisk arbejdsmiljø dækker over flere forskellige faktorer på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø handler f.eks. om det kollegiale (hvordan er forholdet kollegaerne imellem?) og om, hvordan det daglige arbejde bliver organiseret og udført.

  Det psykiske arbejdsmiljø går ind og påvirker, hvordan og hvorledes selve arbejdspladsen fungerer og hvorvidt det er et godt, eller dårligt arbejdsmiljø.

  Typisk inddeler man psykisk arbejdsmiljø i ressourcer og krav. Kravene er dem, medarbejderne stilles overfor i det daglige arbejde og ressourcerne er så de forudsætninger og midler, medarbejderne har og/eller besidder, når det kommer til udførelse af kravene.

  Psykisk arbejdsmiljø – Husk balancen

  I et tilfredsstillende psykisk arbejdsmiljø er der en perfekt balance imellem de krav, der stilles til medarbejderen og de ressourcer, som den enkelte medarbejder besidder. Stemmer kravene og ressourcerne ikke over ens, kan det have fatale konsekvenser for det enkelte individ og dens livskvalitet.

  Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er bestemt ikke at foretrække for nogle, hverken ledelsen eller de ansatte. En, eller flere svækket medarbejdere svækker også selve effektiviteten og den daglige gang på arbejdspladsen. Sygefravær bliver pludselig en uundgåelig konsekvens, der på længere sigt kan få alvorlige følge, både for den sygemeldte og selve arbejdspladsen og arbejdsmiljøet.

  Hvad skal du/I være opmærksomme på?
  Der er flere faktorer, der kan spille ind, når det kommer til, hvorvidt der hersker et dårligt eller et godt psykisk arbejdsmiljø.
  Stress: Stress er et særdeles alvorligt problem, der skal tages seriøst. Stress kan forekomme både i det private og på arbejdspladsen.

  Arbejdsrelaterede stress kommer ofte, fordi der stilles alt for høje krav til den enkelte medarbejder, enten af personen selv eller af ledelsen. Medarbejderen sætter alt ind for at løse arbejdsopgaverne, men besidder man ikke de rette ressourcer, er tiden knap eller føler man ikke, at man får den rigtig anerkendelse for sit arbejde, kan det med tiden føre til en alvorlig grad af stress.

  Med et godt og stabilt psykisk arbejdsmiljø, hvor kravene stemmer over ens med medarbejdernes ressourcer er sandsynligheden for arbejdsrelaterede stress også mindre.

  Vold, chikane, mobning: Disse tre faktorer ses desværre på nogle arbejdspladser. De er med til at fremkalde et rigtig dårligt og ubehageligt psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt at forebygge vold, mobning, chikane og lignede, eller stoppe allerede opståede situationer, i god tid. At opsætte, diskutere og være bevidst omkring normerne og værdierne på arbejdspladsen kan virke forebyggende. Samtidigt bør man også opstille visse konsekvenser og et uafhængigt klagesystem.

  Samarbejde vs. Konflikter: Et godt samarbejde blandt kollegaerne og medarbejderne og ledelsen er essentielt, hvis man ønsker at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Mennesker er forskellige, hvilket til tider kan føre til konflikter – Undgå mange af dem ved at have en klar rollefordeling, klare krav, forventninger og en hvis form for frihed. Lad dine medarbejder komme til orde.
  Arbejdsmæssige krav: De krav, der stilles til den enkelte medarbejde skal svare til de egenskaber, evner og ressourcer vedkommende besidder.

  Jobusikkerhed vs. Forudsigelighed: Usikkerhed på jobbet kan opstå, når man ikke ved, hvor længe man kan beholde sit job, eller man føler sig ikke godt nok informeret og frygter derfor ændringer og forandringer på arbejdspladsen og i ens daglige opgaver – En måde at reducere denne usikkerhed på er ved at gøre jobbet mere forudsigeligt.

  Psykisk arbejdsmiljø – Hvordan ser jeres ud, godt eller skidt? Foretag en arbejdspladsvurdering og find ud af det!


  Emner: Ledelse Business | No Comments »

  Kommentarer