close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Organisationsudvikling

  Organisationsudvikling – Vær på forkant med fremtidens mange udfordringer

  Hvad er organisationsudvikling?

  Organisationsudvikling er en yderst omfattende og dybdegående forbedring af en organisations samarbejds-, kommunikations – og ledelses evner.
  Med organisationsudvikling rustes organisationen, de ansatte og organisationens mange enheder til at blive bedre til at klare de udfordringer, som fremtiden byder på, uden at få hjælp udefra.

  Organisationsudvikling sættes i gang af den øverste ledelse, men gennemføres af alle i organisationen, både de ansatte og ledelsen. Vælger man i en ledelse af gennemgå en organisationsudvikling, kan der ofte blive brug for at få konsulentbistand.

  Den korte historie bag begrebet organisationsudvikling

  Selve begrebet organisationsudvikling, på engelsk ”Organization development”, så dagens lys blandt dygtige forskere i 1950’erne og 1960’erne, i USA. Betegnelsen organisationsudvikling handlede om at gennemgå store og gennemgribende forandringer i organisationer, dette er altså ikke det samme som ledelsesudvikling og ændringer i strukturen.

  Forskerne udførte eksperimenter, der skulle give dem en større indsigt samarbejde, kommunikation, ledelse og motivation i mindre grupper – Denne viden ville de senere bruge til at hjælpe diverse organisationer til at fungere mere optimalt i den virkelige verden.
  Den grundlæggende forestilling bag begrebet organisations udvikling var, at ringe effektivitet tit skyldes dårlig kommunikation, lukkethed og mangel på ansvar på flere niveauer i selve organisationen.

  Effektiviser din organisation

  Skal en organisation fungere mest optimalt, skal lederne og de ansatte have alt den viden, de har behov for. Det er vigtigt, at de er informeret omkring, hvordan andre opfatter deres holdninger, resultater og adfærd – Er organisationen fyldt med usikkerhed, mistillid og frygt, kan dette ikke opnås. Det er her, at organisationsudvikling kommer ind i billedet – Med denne form for udvikling kan man både præge selve organisationens ”hjerte”, men også de ansattes personlig udvikling.

  Via organisationsudvikling kan man også danne nogle gode rammer for kompetenceudvikling af både da ansattes og ledernes udvikling.
  Mange organisationer er præget af frygt – Nogen frygter chefen, andre kollegaerne, en anden er bange for at dumme sig og en fjerde er nervøs for at blive isoleres og til sidst ende med at blive arbejdsløs. En organisation, hvor frygten er en del af dagligdagen fører hurtigt til et lukket og koldt miljø, hvor folk flygter fra deres ansvar og tilbage står en splittet organisation.

  Ønsker man at undgå et scenarie som dette, må man bevidst stræbe efter et arbejdsklima, hvor tillid, ansvar og åbenhed er nøgleord, hertil er en omfattende, målrettet og langvarig indsats nødvendig.

  Konflikthåndtering er vigtig, når man ønsker at skabe et bedre miljø for ansatte såvel som ledere – Et arbejdsmiljø, der er præget af uløste konflikter og en hård tone er på længere sigt særdeles skrøbelig.

  Med organisationsudvikling skræddersys der en løsning, der ”behandler” alle de problemer, I eventuelt oplever i jeres organisation.


  Emner: Ledelse Business | No Comments »

  Kommentarer