close
facebook like buttonTwitter Icontwitter follow button
 • Stress
 • Årsager Til Stress

  Der kan være mange årsager til stress, især af den type der er relaterede til andre menneskers handlinger, og ting og situationer vi ikke kan kontrollere. Ting såsom skilsmisse, dødsfald, sygdm eller måske en misbruger I familien kan skabe stress hos en person der ikke er I stand til at gøre noget ved situationen, endsige fjerne sig fra den.

  Det er vigtigt for den stressramte at søge hjælp, både af professionel karakter, men så sandelig også I form af at benytte sit netværk, da alene det at få talt om situationen, ofte kan lede til uventede løsninger på langvarig stress.
  Det sociale netværk er det vigtigt hurtigt at benytte sig af, da specielt kortvage belastninger noget nemmere kan løsnes ved at reflektere over situationen, hvorimod langvarig stress ofte har sat sig rigtigt godt fast I bevidstheden, og det er I stort set alle tilfælde af langvarig stress nødvendigt med professionel hjælp, evt I form af medicin.

  Overraskende årsager til stress
  Sjovt nok forbinder de fleste arbejdsrelateret stress til mennesker med meget arbejdspres, og et stressende arbejdsmiljø. Men rent faktisk har forskere indenfor stress påvist en sammenhæng imellem manglende indflydelse på sin arbejdssituation, manglende mulighed for at fremkomme med sin mening, manglende belønning, manglende forudsigelighed I arbejdet og lignende faktorer til at være klare årsager til stress. Sammenhængen påviser en øget forekomst af langvarig stress under de forhold, og det vel at mærke forhold man oftest vil sætte sammen med lavere rangerede medarbejdere.
  Det betyder også at det netop er indenfor de samme områder der skal sættes ind når man skal have styr på langvarig stress.

  Fysiske årsager til stress
  Af fysiske årsager til stress kan nævnes ting som det fysiske arbejdsmiljø, og det er let og ligetil at udføre sit arbejde, gør livet lettere, og jobglæden større. Støj, kulde og dårligt indeklima er med til at belaste mennesket, og sammenholdt med skifteholdsarbejde på akkord er der rigtigt stor risiko for at udvikle stress. Den sociale støtte I arbejdssituationen er nok en af de lettere oversete årsager til stress, men den er ikke til at komme udenom, da en person der hader sit job, ingen respekt får hjemmefra I forhold til det job man har, er væsentlige faktorer til at hjemmegående husmødre ind imellem udvikler stress.

  Psykiske årsager til stress
  Vold, trusler om vold og mobning er væsentlige årsager til stress, men også ting som arbejdsopgaver man ikke kan se sig ud af, arbejde der æder af fritiden og lignende psykiske belastninger har væsentlig indflydelse på hvorvidt man udvikler stress. Der er også rigtigt mange økonomiske årsager til stress, og alene det at komme til at sidde I en bolig man har svært ved at betale kan virkelig sætte gang I udviklingen af stress.
  Psykisk arbejdsmiljø er naturligvis en af de væsentligste årsager til stress, da en glad og afslappet medarbejder er langt fra en kandidat til at udvikle stress, hvorimod en belastet medarbejder der ikke er glad for sit arbejde har langt større risiko.

 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion


 • Emner: Stress | No Comments »

  Kommentarer