• Coaching

 • '; } else { echo '
  '; } ?>
 • Coaching

  Moderne Coaching er ikke blot Teknik

  Nu til dags er coaching ikke det samme som det man kaldte at coache for efterhånden en del år siden. Sådan udvikler vores sprog sig, og den tidligere coaching kaldes nu for træning. Der er stadig en del teknik forbundet med det at coache, men indlevelse i coachees situation og evnen til at lytte indad,

  Livshjulet – Med et Livshjul kan du få Bedre Resultater

  I målsætning og coaching kan du skabe bedre resultater med et livshjul. Livshjulet er et af de stærkeste, simpleste og mest effektive redskaber til målsætning og øget livskvalitet jeg kender. Med et livshjul der er korrekt udfyldt, kan du få et overblik over hvordan dit liv ser ud lige nu, og hvor det vil være

  Coaching: en særlig Dialog

  Når man bliver coachet, er der fokus på fremtiden, efter at have taget nutiden i betragtning. Allerførst kigges der på dine mål, og de problemstillinger du står foran i forbindelse med din målsætning. Derfra handler det om at ”kortlægge/synliggøre” dine forestillinger om hvad dine problemstillinger kan besværliggøre i forhold til dine mål. Det handler om

  Livsstilscoach

  Prøv en livsstilscoach og skab forandring der batter! Hvis du ikke er tilfreds med det liv du lever, var det måske en overvejelse værd at du henvendte sig til en livsstilscoach. Rigtigt mange mennesker går rundt og lever et liv de er helt eller delvist utilfredse med. Og rigtigt mange af dem gør intet aktivt

  Coaching er ikke Terapi

  Coaching er et effektivt værktøj der oftest bruges til at guide og støtte klienter til at fokusere på og skabe fremskridt hen imod fremtidige mål. Hvis du søger at komme over en grim oplevelse i dit liv, en oplevelse der holder dig tilbage, er du bedre tjent med decideret terapi, og en af de ting

  Ledere vil have coaching

  Hvis man spørger ledere generelt er langt de fleste interesserede i at få coaching som en del af deres udvikling som ledere og som mennesker. I tidligere tider var det helt store blandt datidens ledere at modtage supervision, og da jeg oplever supervision som en forgænger til coaching kan det ikke rigtigt overraske mig synderligt

  Coaching Kursus

  Hvad kan et coaching kursus tilføre dit liv Som udgangspunkt vil et coaching kursus lære dig at blive mere målrettet, medmindre du da er helt ekstremt målrette i forvejen. Derudover er coaching kurser rettet imod at skabe løsninger, for dig, og hvis du skulle vælge at tage en coach uddannelse – så for dine kommende

  Moderne ledere har brug for Coaching

  Hvis du ønsker at fremstå som, og være, en god leder er du nødt til først og fremmest at passe på dig selv. Hvis ikke du kan passe på dig selv, så er der yderst kort til at man kan tro at du heller ikke kan passe på dine medarbejdere. Derfor mener jeg at du

  Samarbejd med din Personlige Coach eller Life Coach

  Ved hjælp af lifecoaching og den systematiske metode hvorved man stiller op- og af- klarende spørgsmål, skaber man en indsigt og bevidsthed omkring det mål du ønsker at nå. Det at være fuldkommen afklaret omkring hvad ens mål er, giver grobund for at foretage de rigtige handlinger, og gå målrettet efter lige præcis det resultat

  Kognitiv Coaching

  Den mest ekstremt løsningsorienterede form for coaching er kognitiv coaching. Denne coaching form er coaching kombineret med den kognitive samtale. At kognitiv coaching er effektivt er ikke bare noget man påstår, men der er rent faktisk lavet seriøse undersøgelser der påviser effektiviteten af kognitiv coaching. Når du bliver uddannet til kognitiv coach, vil du blive

  Personlig Coach

  Tidligere var coaching et ord man kendte mest fra sportens verden, og betydningen af det var en noget anden end den er i dag. Når man dengang talte coaching mente man egentlig instruktion eller undervisning, og ikke som det er i dag, hvor coaching mere er en form for guidning af fokuspersonen, sådan at den

  Coaching er kommet for at blive

  Når man vælger at gå til en coach for at få personlig coaching kan man forvente at der arbejdes fremadrettet, sådan at forstå at en coach arbejder positivt med løsningen, i modsætning til en terapeut der som oftest arbejder i fortiden med den hensigt at finde årsagen til problemet. De traditionelle læger arbejder efter min

  LifeCoaching for et bedre og rigere liv

  Lifecoaching kan hjælpe dig med at føle dig mere hel, og integrere alle områder af dit liv bedre. På den måde bliver det letter for dig selv at prioritere hvad der er vigtigt i dit liv, og du får derved nemmere ved at opstille, gå efter og opnå dine mål. Gennem flere sessioner hos en

  LederCoaching

  Leder coaching skaber resultater Coaching og ledelse er to ord der oftere og oftere høres i samme sætning. Efterhånden som det bliver mere normalt at medarbejdere eller afdelinger kan lede sig selv, er leder coaching en af de vigtigste kompetencer en leder kan besidde. Den coachende leder magter at lede en dialog i en retning

  Hvad er Coaching?

  Lad mig først beskrive hvad coaching ikke er. I tidligere tider er ordet coach hyppigt blevet anvendt når man talte om en træner eller en instruktør. Og mange mennesker kan finde på at anvende sætninger som ”jeg coachede ham til at gøre det rigtigt” Disse definitioner er ikke begrebet coaching som det er kendt nu

  Personlig Coaching

  Hvorfor benytte individuel og Personlig coaching? Dit liv, hvad enten du er leder eller ej har brug for styring hvis du vil have det optimale ud af det, og det kan du få med individuel coaching eller personlig coaching. Når du får individuel coaching støtter og guider en professionel coach dig til at nå de

  Coach Uddannelse

  Coach Uddannelse – Fordi det er det værd Hvad indeholder en coaching uddannelse egentligt, og hvad kan du forvente af din coach uddannelses udbyder? I dette indlæg vil jeg søge at analysere hvad du kan forvente at få ud af at tage en coachuddannelse. I denne tid er coaching uddannelser meget populære, og rigtigt mange

  Mere Information Om Coaching

  En coaching session er en velstruktureret samtale hvor coachen med en række spørgsmål hjælper klienten til klarhed omkring kernen af den aktuelle problemstilling. Coachen vil herefter guide dig til at vende de gamle tanke- og handlemønstre der tidligere hæmmede dig, og søge at vende dem til ressourcer i stedet, hvilket vil belyse nye handle- og

  Vi Kan Alle Bruge Coaching

  For de fleste mennesker er livet inddelt i arbejde på den ene side, og fritid på den anden. Men det er ikke altid den mest meningsfulde om end velmenende måde at anskue tingene på Vi påtager os alle sammen forskellige identiteter, i forhold til hvad vi laver i den pågældende periode, eller rettere i det

  Hvad er Coaching

  Hvordan Coaching Fungerer -Eller Hvad Coaching Er Først og fremmest er coaching baseret på teknik til samtale, og indlevelse sådan at man ved hjælp af coachingen kan udvikle sig og blive mere ressourcestærk. Coaching oprinder fra Amerika, og idrættens verden. En coach er en træner, altså en der træner dig til at opnå dit fulde